Skip to main content

Bruna fläckar på tomaterna – Pistillröta

Ibland kan det uppstå bruna fläckar på tomaterna som börjar som en ljus liten fläck oftast i änden av tomaten och sen växer sig allt större och blir mörkbrun. Ibland kan nån enstaka extra känslig sort drabbas, men varma torra år kan problemet bli ganska utbrett och inte bara på tomater.

Pistillröta är en åkomma som beror på att de yttersta cellerna i frukten får kalciumbrist och dör. Det är ingen mening att spruta med olika medel eller kalka jorden eftersom problemet oftast beror på ojämn vattning som gör att transportkanalerna till de yttersta cellerna inte fungerar. Det är inte smittsamt men tar man bort tomaten finns risk att nån annan frukt drabbas istället. Pistillrötan kan däremot bli ingång för andra smittsamma svampsporer som i sin tur kan sprida sig. Så ta bort eller låta vara kvar kan vara en smaksak. Själv brukar jag låta dem sitta kvar så länge skadan är liten just för att rädda övriga medan jag justerar vattningen.

Det går bra att äta de delar som är friska på drabbade tomater.

Att kalka jorden i fall att, är ingen bra idé eftersom du då riskerar andra obalanser som kan ställa till det. Tomater trivs bäst med pH 6-6,5 som är ett normalt värde för planteringsjord och även egenblandad om du inte har extrema jordförhållanden.

 

Andra grönsaker kan också drabbas som till exempel paprika och squash.

Undvika pistillröta

-Det första jag gör är att vattna oftare, ibland två gånger om dagen för jämnare fuktighet och inte låta plantorna torka ut även om det kan vara en utmaning när solen skiner obarmhärtigt i månad efter månad och temperaturen är nära 30 grader. En välinställt bevattningssystem kan vara till god hjälp. Tänk på att även vinden torkar ut.

-Att välja friland eller så stora kärl som möjligt är bra i förebyggande syfte. Beräkna minst 20 liter jord till normalstor planta.

-Täckodling med gräs, halm eller skadat ensilage minskar avdunstningen.

-Rätt gödsling. Alltid ett hett ämne men enbart nässelvatten innehåller för mycket kväve och för lite kalcium, liksom guldvatten och hönsgödsel. Förutom att näringsbalansen är fel för tomater kan för mycket kväve försämra smaken avsevärt på tomaterna och nässelvatten dessutom ge hårda obehagliga skal. Gödsla med brunnen häst- eller kogödsel, flytande blomgödning eller tomatgödning. Nässelvatten kan fungera om det rötats med hälften vallört minst två veckor.

-Var rädd om rotsystemet när du planterar om, stöttar och gräver.

– Om nån sort skulle visa sig extra benägen för pistillröta så välj bort den till nästa år.

 

 

bruna fläckar, pistillröta, Tomater, tomatgödning, tomattips

Comments (3)

Kommentarer inaktiverade.